Aktualno v fokusu

Kranj – mesto priložnosti, pametno mesto

Kranj – mesto priložnosti, pametno mesto

Gorazd Copek, svetnik VZK

Po volitvah smo v okviru stranke VZK ustanovili delovno skupino za gospodarstvo. Delo je bilo usmerjeno v različna področja, predvsem pa k vzpostavitvi konkretnega delovanja in sodelovanja mestne uprave z gospodarstvom, povezovanja gospodarstva med seboj, s šolstvom, športom in drugimi področji. Eden naših glavnih ciljev je postavljanje Kranja kot vodilnega mesta v gorenjski regiji, kot generatorja idej in projektov, ki bodo v bodoče na vseh področjih Kranj in regijo postavljali ob bok naprednih, razvojno usmerjenih, inovativnih mest.


Med ključnimi projekti je priprava projektov za vzpostavitev Gorenjske kot pametne skupnosti. Načrtujemo ustanovitev pobude »Kranj, pametno mesto«. Za projekte učinkovitega upravljanja mest in aktivnega, zdravega in prijaznega življenja občanov v njih je na voljo veliko sredstev finančne perspektive 2014-2020. V delovno skupino smo združili visokotehnološka in raziskovalno-razvojno usmerjena podjetja iz Kranja in širše Gorenjske, in za vključevanje v novelirano nacionalno Strategijo pametne specializacije pripravili naslednja področja: e-upravljanje in e-demokracija, urbana mobilnost, varna družba, zdravstvo, okolje in energetika ter platforme za storitve digitalne agende.


Še eden od pomembnih projektov za bodoči razvoj Kranja je ciljni načrt razvoja poslovnih con v Mestni občini Kranj, ki bo izdelan v obliki seznama najperspektivnejših lokacij za poslovno dejavnost. Za spodbujanje mladih na povečanje aktivnosti v smeri podjetnosti pa smo pripravili nekaj aktivnosti in projektov, ki bodo sistematično spodbudili razmišljanje mladih o svojih talentih, poklicnih željah in bodoči karieri: npr. županov sprejem za mlade prebojnike, t. i. Ustvarjalnico za učitelje, izpostaviti pa je treba tudi vzpostavitev t.i. co-working centra – Kovačnice.


Če želimo, da se Kranj razvija, da se bodo ustvarjala nova delovna mesta, da mladi ne bodo odhajali v prevelikem številu za delom v druge občine in v tujino, da se bodo ustvarjale možnosti za odpiranje in razvoj novih podjetij, je potrebno s konkretnimi ukrepi zagotoviti pogoje, ki bodo ustvarjali dobro osnovo za razvoj. Pri zagotavljanju tovrstnih pogojev je potrebno razmišljati tudi o povezovanju navzven, zato vabljeni k sodelovanju vsi, ki si želijo in upajo poizkusiti. Skupaj smo močnejši. Ali kot pravi poznan rek: »Pri uspehu gre v glavnem za to, da vztrajamo tudi po tem, ko so ostali obupali.«


Nazaj na seznam objav

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Pridruži se

Želiš aktivno sodelovati pri spremembah v Kranju,

biti obveščen o pomembnih temah in dogodkih?

 

Preberi več

 

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Podpri nas

V skladu z zakonom lahko lahko donirate del dohodnine. Želite podpreti naše delo? 

 

Preberi več