Aktualno v fokusu

Kranj znova postaja stičišče Gorenjske

Kranj znova postaja stičišče Gorenjske

Člani sveta so na svojih sejah med drugim podprli pobudo za pripravo trajnostnega energetskega načrta Gorenjske in sprejeli Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020. Slednji prinaša 41 regijskih projektov in 18 regijskih projektov nacionalnega pomena, priložen pa je tudi seznam 441 projektnih predlogov različnih predlagateljev.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar je bil maja na konstitutivni seji Sveta gorenjske regije, ki ga sestavljajo župani 18 gorenjskih občin, izvoljen za predsednika Sveta. Tako je Kranj znova prevzel povezovalno vlogo v regiji, kar daje zagon skupnim projektom in razvojnim potencialom Gorenjske. »Svet gorenjske regije, pa tudi moje predsedovanje v njem, pomeni začetek uresničevanja obljube, da bo Kranj znova postal kulturno, športno, socialno in nasploh središče Gorenjske. Še bolj pomembno je, da so se do zdaj župani povezovali na zgornji, srednji in spodnji Gorenjski, ni pa bilo skupnega nastopa. Že na naši prvi seji smo se vsi strinjali, da je bolje, če nastopamo vsi skupaj,« pravi kranjski župan.


Člani sveta so na svojih sejah med drugim podprli pobudo za pripravo trajnostnega energetskega načrta Gorenjske in sprejeli Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020. Slednji prinaša 41 regijskih projektov in 18 regijskih projektov nacionalnega pomena, priložen pa je tudi seznam 441 projektnih predlogov različnih predlagateljev, ki računajo na razvojna sredstva. Slogan regionalnega razvojnega programa je »Gorenjska – tu želim živeti, delati in se igrati«. Gorenjska naj ima zdravo okolje in hrano, naj bo varna za rast naših otrok in privlačna za tuje otroke, spodbuja naj ustvarjalnost in človeške potenciale ter nudi možnost uresničevanja delovnih vizij.


Mestna občina Kranj je v razvojni program prispevala več kot 50 projektov, med njimi so: Pametno mesto z razvojem pametne gorenjske regije, Podjetniški pospeševalnik za mlade s središčem coworking, Medgeneracijski center Kranj in nove storitve za starejše, Dnevni center za mlade – enota Planina, Glasbena šola v starem Kranju, Regijski integracijski center – projekti socialnega podjetništva, novi projekti na področju turizma (kot so Kanjon reke Kokre, Turistični pospeševalnik Kranj, Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj, obnova tržnice v centru Kranja), celostno urejanje vasi na podeželju, projekti s področja pametne rabe energije, ureditev regijskega potniškega središča, urbani center gorenjske regije, prenova soseske Planina, nova telovadnica v Stražišču in Univerza na Gorenjskem.


Nazaj na seznam objav

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Pridruži se

Želiš aktivno sodelovati pri spremembah v Kranju,

biti obveščen o pomembnih temah in dogodkih?

 

Preberi več

 

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Podpri nas

V skladu z zakonom lahko lahko donirate del dohodnine. Želite podpreti naše delo? 

 

Preberi več