Aktualno v fokusu

Pri težavah naj se ljudje najprej obrnejo na svojo krajevno skupnost

Pri težavah naj se ljudje najprej obrnejo na svojo krajevno skupnost

V letošnjem poletju se je župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar srečal s predstavniki krajevnih skupnosti na območju kranjske občine. Na srečanjih so predstavili glavne aktivnosti v krajevnih skupnostih, probleme, želje in načrte, župan pa je predstavil rebalans proračuna 2015 in rezultate dela fokusnih skupin. V Kranju imamo 26 krajevnih skupnosti, 13 mestnih in 13 predmestnih. O njihovem delovanju in nekaterih novostih smo se pogovarjali s Sonjo Mašič, svetnico stranke VZK ter predsednico Komisije za krajevne skupnosti in predsednico Sveta Krajevne skupnosti Huje, ki je župana in njegovo ekipo spremljala na obiskih v krajevnih skupnostih.


Kakšen je pomen delovanja krajevnih skupnosti za občane in občanke ter za občino?


Sonja Mašič: Nekateri pravijo, da smo neke vrste »policaji» na terenu, če nas ne bi bilo, za marsikaj ne bi bilo poskrbljeno. Opažamo, kaj se dogaja v kraju, kjer živimo in delujemo, če je karkoli spornega, se na terenu hitro vidi, za kaj gre. Večkrat je pri kakšnih zadevah, kot so prodaja nepremičnin in zemljišč, potrebno tudi soglasje krajevne skupnosti, če je vse tako, kot mora biti, svet krajevne skupnosti s predlogom soglaša.


Kako se krajevna skupnost povezuje s svojimi krajani, kako deluje?


Sonja Mašič: Predstavniki krajevne skupnosti smo stalno na terenu, za naše krajane imamo enkrat tedensko uradne ure v pisarni krajevne skupnosti. O dogodkih jih obveščamo prek lokalnega glasila, spletne strani in Facebooka. Vsako leto organiziramo več prireditev v počastitev krajevnega praznika. Na teh prireditvah sodelujejo in tekmujejo v raznih disciplinah prebivalci naših sosesk. Manj udeležbe je na čistilnih in krvodajalskih akcijah. V vse aktivnosti so vključene šole, vrtci, organizacije in društva, saj delujemo povezovalno, kar je tudi naš cilj. Ljudje so, dokler jih kaj ne razjezi, zelo pasivni. Potem gredo lahko tudi neposredno na mestno občino, kjer imamo od letošnjega leta dalje pisarno za zadovoljstvo občanov. Menim, da je prva in prava pot vsakogar, ki se srečuje s težavami glede okolja in bivanja v naši soseski, da se oglasi v svoji krajevni skupnosti, kjer mu/ji bomo z veseljem svetovali in pomagali pri reševanju problematike.


Opravljen je že popis oz. neke vrste kataster zelenih javnih površin, igral in cest, kar je pomemben podatek zaradi vzdrževanja omenjenih površin. Kakšne spremembe bo prinesel?


Sonja Mašič: Krajevne skupnosti bodo delovale tako kot doslej, bodo pa primestne krajevne skupnosti razbremenjene določenih opravil in plačil glede vzdrževanja cest, pluženja in vzdrževanja zelenih površin. Do zdaj so za npr. pluženje, košnjo in podobno predsedniki krajevnih skupnosti sami najemali izvajalce, če je bila zima mila, je včasih ostalo tudi nekaj sredstev, ki so jih lahko prerazporedili v druge investicije. Po novem to ne bo več mogoče, saj se bo plačevalo iz računa mestne občine neposredno koncesionarju, ta pa naprej morebitnim podizvajalcem. Sredstva bodo tako porabljena namensko in racionalno, skupni strošek pa bo predvidoma manjši.


Nazaj na seznam objav

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Pridruži se

Želiš aktivno sodelovati pri spremembah v Kranju,

biti obveščen o pomembnih temah in dogodkih?

 

Preberi več

 

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Podpri nas

V skladu z zakonom lahko lahko donirate del dohodnine. Želite podpreti naše delo? 

 

Preberi več