Aktualno v fokusu

Šubic piše po županovem nareku za neverjetnih 19.900 EUR?

Šubic piše po županovem nareku za neverjetnih 19.900 EUR?

IO VZK 23.10.2019

V stranki VZK nam je mar in zato nismo tiho, ko gre za tratenje proračunskega denarja. Ponovno podeljujemo velik in odločen NE. Upravičenost trošenja proračunskega denarja bo obravnaval tudi Nadzorni odbor občine Kranj.

 

Zdaj je že znano, da je župan Rakovec je z blogerjem Miranom Šubicem sklenil potratno pogodbo za storitve, ki jih na občini in zavodih že opravlja več kot 10 ljudi, obstaja pa tudi sum drobljenja javnega naročila. Pogodba z ‘’Informiranje in svetovanje, Miran Šubic, s.p.’’ je podpisana za dobo šestih mesecev v vrednosti 19.900 Eur, skrbnik pogodbe pa je kar župan osebno.

V kabinetu župana je zaposlenih 13 ljudi, kar 5 pa jih opravlja delo, ki ga ima v pogodbi Šubic. Šubica boste sicer zaman iskali na seznamu slovenskih samostojnih novinarjev (ker to ni več), poleg tega pa se predstavlja kot urednik portala, ki ga zagotovo ne boste našli na razvidu slovenskih medijev. Torej, omenjeni ni več novinar kot tudi njegov portal ni uradni medij!

 

Kaj pa če je bila pogodba sklenjena z namenom, da bi spletni pisec »v prostem času« namesto župana negativno pisal o političnih in drugih nasprotnikih župana? Se tako vodi občina in brani interese vseh občanov?

 

V Več za Kranj smo odločni, da je treba takemu potratnemu načinu delovanja reči odločen NE in pozivamo župana, da nemudoma prekine pogodbo. V zvezi s tem smo v skladu s 32. členom poslovnika Mestnega sveta občine Kranj predlagali, da se na 9. sejo Mestnega sveta uvrsti naslednja točka dnevnega reda: Prekinitev »Pogodbe o izvedbi storitev svetovanja« sklenjene s Svetovanje in informiranje, Miran Šubic, s.p. z dne 10.6.2019.

 

Svetniška skupina Več za Kranj navaja naslednje razloge:

V svetniški skupini Več za Kranj z zaskrbljenostjo opazujemo nesmiselno trošenje občinskega denarja za nepotrebne (morda celo fiktivne) storitve v obliki pogodbe med občino Kranj in Svetovanje in informiranje, Miran Šubic s.p., kar je lepo razvidno iz gradiva v prilogi.
Pogodba je po našem mnenju sporna iz najmanj naslednjih razlogov:
1. Nezakonitost pogodbe:
 Izvajalec krši 8. člen pogodbe, kjer je določeno, da mora e-račun izvajalca vsebovati specifikacijo opravljenih storitev ter potrdilo Kabineta župana o opravljenih storitvah. Izstavljeni e-računi ne vsebujejo specifikacije in potrdila Kabineta župana o opravljenih storitvah
 Župan je skrbnik pogodbe, s tem pa tudi na operativni ravni odgovoren za izvajanje pogodbe. Župana je lahko sram, saj preko izvajanja pogodbe dopušča mobing nad svojimi sodelavci. »Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v občinski upravi Mestne občine Kranj in zaščiti prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj« jasno pravi, da se delodajalec (ki ga predstavlja župan) zavezuje, da mobinga ne bo dopuščal. Župan kot skrbnik pogodbe mobinga ne preprečuje, temveč dopušča izvajalcu obrekljive in lažnive napade na socialni ugled svojih sodelavcev. Zaposleni na občini so s strani izvajalca na njegovem spletnem portalu deležni najmanj naslednjih elementov mobinga; širjenje govoric, ogovarjanje za hrbtom, poskusi smešenja posameznika, šikaniranje preko elektronskih medijev
 Izvajalec in naročnik kršita 18. člen pogodbe, kjer je določeno, da je pogodba nična, če je izvajalec predstavniku naročnika (v tem primeru župana) ponudil nedovoljeno korist za pridobitev posla. V tem primeru je izvajalec obljubil županu nedovoljeno korist obrekovanja, blatenja in žaljenja političnih in drugih nasprotnikov župana na spletnem portalu naročnika. Eden od jasnih pokazateljev take obljube je, da skrbnik pogodbe kar sam župan.
 Izvajalec je pogodbeni sodelavec občine, kar pomeni, da nobeno njegovo dejanje ne sme škodovati ugledu občine in da mora delovati v korist občine. Izvajalec na svojem spletnem portalu obrekuje in žali zaposlene na občini in s tem posledično škoduje ugledu občine. Bi odgovoren župan dopustil, da bi na primer vodja kabineta župana popoldan na svojem spletnem portalu obrekovala in žalila svoje sodelavce? Da mora izvajalec delovati v korist občine je tudi jasno zapisano v 6. členu pogodbe, kar predstavlja še eno kršitev pogodbe.
2. Neupravičeno trošenje proračunskega denarja za obračunavanje z drugače mislečimi Občina ima v službi za komuniciranje zaposlenih 5 ljudi, v zavodih kjer je ustanoviteljica ali soustanoviteljica pa za komuniciranje skrbi še najmanj 7. V kabinetu župana je zaposlenih 13 ljudi - zunanji sodelavec zagotovo ni potreben 
3. Drobljenje javnega naročila in skrivanje podatkov
 Vrednost pogodbe je 19.900€, kar je ravno pod mejo, da ni potrebno javno naročilo ampak samo evidenčni postopek
 Upravi smo naročili, da nam pošlje ostale ponudnike iz evidenčnega postopka, pa jih skriva oziroma zavlačuje (bodo pa na voljo do seje mestnega sveta)
Glede na zgoraj našteto, je svetniška skupina (po pravilih in pravočasno) predlagala, da se ta odločitev o prekinitvi te pogodbe uvrsti na dnevni red.

 

In epilog? O tem vas bomo lahko obvestili po končani 9. seji Mestnega sveta občine Kranj, ki se bo pričela danes, v sredo, 23. 10. 2019, ob 16. uri.

 

Izvršni odbor stranke Več Za Kranj


Nazaj na seznam objav

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Pridruži se

Želiš aktivno sodelovati pri spremembah v Kranju,

biti obveščen o pomembnih temah in dogodkih?

 

Preberi več

 

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Podpri nas

V skladu z zakonom lahko lahko donirate del dohodnine. Želite podpreti naše delo? 

 

Preberi več