Dogodki

VZK v Koaliciji za prihodnost Kranja

VZK v Koaliciji za prihodnost Kranja

Koalicija za prihodnost  Mestne občine Kranj

Politični partnerji nove Koalicije za prihodnost Mestne občine Kranj so poleg stranke Več za Kranj še Nova Slovenija - krščanski demokrati, DeSUS, Slovenska ljudska stranka ter Lista za razvoj Kranja.

 

Koalicijske partnerice so med cilje skupne politike zapisale

 •         učinkovito, odgovorno in transparentno delo občinske uprave,
 •         enakomeren in enakopraven razvoj vseh krajevnih skupnosti,
 •         oživljanje degradiranih območij pred zazidavo drugih kompleksov,
 •         ustvarjanje prostorskih možnosti za razvoj poslovne dejavnosti,
 •         oživitev starega Kranja, sanacijo ekološko spornih območij,
 •         izboljšanje prometne povezanosti,
 •         povezovanje z državnimi ustanovami za izboljšanje prometa,
 •         vzpostavitev učinkovitega sistema razdeljevanja sredstev na razpisih na področju družbenih dejavnosti,
 •         učinkovit nadzor nad delom in poslovanjem Komunale Kranj,
 •         racionalizacijo poslovanja javnih zavodov,
 •         večjo vključenost otrok v predšolsko vzgojo,
 •         kakovost osnovnošolske dejavnosti,
 •         razvoj trajnostne mobilnosti,
 •         povečanje prometne varnosti in
 •         določitev pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim zgradbam.

 

Koalicijski dogovor prinaša tudi skupna vodila oziroma zaveze. Sodelovali bodo na načelih enakopravnosti, samoomejevanja, partnerstva in vzajemnega spoštovanja ter odgovornosti za doseganje zastavljenih ciljev.

Zavezani so ničelni toleranci do korupcije in klientelizma, nezdružljivosti svetniške funkcije z imenovanji na funkcije članov poslovodstev organizacij, ki jih je ustanovila ali soustanovila Mestna občina Kranj, in k upoštevanju Kodeksa ravnanja funkcionarjev.


Nazaj na seznam objav

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Pridruži se

Želiš aktivno sodelovati pri spremembah v Kranju,

biti obveščen o pomembnih temah in dogodkih?

 

Preberi več

 

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Podpri nas

V skladu z zakonom lahko lahko donirate del dohodnine. Želite podpreti naše delo? 

 

Preberi več