Novice mediji

MOK bo vložil revizijo v sporu z dimnikarjem

V več let trajajoči pravdni zadevi med MO Kranj in Dimnikarstvom Dovrtel je sodišče deloma pravnomočno odločilo. Zoper pravnomočno odločitev sodišča, ki MO Kranj nalaga plačilo odškodnine, bo kranjska občina vložila revizijo, saj meni, da so podane kršitve procesnega in materialnega prava.

 

Tožbeni zahtevek Dimnikarstva Dovrtel na plačilo odškodnine je posledica odpovedi koncesijske pogodbe za opravljanje dimnikarskih storitev na območju Kranja , ki jo je dimnikarskemu podjetju  podal tedanji župan Mohor Bogataj in nato izbral drugega izvajalca.  

 

V pravdni zadevi, v kateri Dimnikarstvo Dovrtel od Mestne občine Kranj zahteva plačilo 1,7 milijona EUR,  je odločitev sodišča deloma postala pravnomočna, in sicer je sodišče pravnomočno zavrnilo tožbeni zahtevek za plačilo 900.000 EUR z obrestmi, pravnomočno pa je ugodilo tožbenemu zahtevku za plačilo zneska 436.000 EUR z obrestmi. V preostalem delu, torej glede zahtevka v višini 400.000 EUR z obrestmi, bo sodišče prve stopnje ponovno odločalo. Mestna občina Kranj je torej na podlagi pravnomočne sodbe dolžna plačati  436.000 EUR z obrestmi, ki na današnji dan znašajo 400.000 EUR.

 

Zoper pravnomočno sodbo, ki Mestni občini Kranj nalaga plačilo navedenega zneska, bo kranjska občina vložila revizijo, o kateri bo odločalo Vrhovno sodišče RS. V reviziji bo uveljavljala kršitve materialnega in procesnega prava. MO Kranj meni, da so tožbene trditve nesklepčne, da so same s seboj v nasprotju in brez ustrezne dokazne podlage ter da je bilo v postopku storjenih več procesnih kršitev, ki imajo za posledico nezakonito odločitev.

 

V teku je še ena pravdna zadevi, v kateri Dimnikarstvo Dovrtel od Mestne občine Kranj zahteva plačilo 460.000,00 EUR. V tej zadevi  je sodišče prve stopnje tožbeni zahtevek zavrnilo, višje sodišče pa je takšno odločitev  razveljavilo in vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek. Zadeva je v fazi čakanja na razpis naroka za glavno obravnavo.


Nazaj na seznam objav

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Pridruži se

Želiš aktivno sodelovati pri spremembah v Kranju,

biti obveščen o pomembnih temah in dogodkih?

 

Preberi več

 

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Podpri nas

V skladu z zakonom lahko lahko donirate del dohodnine. Želite podpreti naše delo? 

 

Preberi več