Pravna obvestila

Pravila in predpisi v teh obvestilih se nanašajo na vse obiskovalce oziroma uporabnike te spletne strani. Uporabnik, ki vstopi na to spletno stran, mora prebrati in v celoti sprejeti ter upoštevati navedena pravila, predpise in pogoje.

 

Pridružujemo si vse pravice, da navedena pravila in predpise kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremenimo. V primeru kršitve oz. neupoštevanja navedenih pravil in predpisov, si pridružujemo pravico za sodno varstvo in zakonske terjatve. Pravila in predpisiveljajo za vse obiskovalce tako sedaj kot tudi v prihodnosti.

Lastništvo vsebine in avtorske pravice

Informacije in slike, prikazane na tej internetni strani, so last Več za Kranj oz. avtorjev,ki so navedeni ob posameznih vsebinah.

 


Upravljanje z vsebino strani :

Več za Kranj
Cesta na Okroglo 3
4202 Naklo pri Kranju

 

 

INTERNETNO STRANI INTERSPORT.SI UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. VSEBINA INTERNETNE STRANI VECZAKRANJ.SI, SO VAM NA VOLJO BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE IN ODGOVORNOSTI. ODREKAMO SE VSAKI GARANCIJI, VKLJUČNO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNEKOLI VSEBINSKE NAPAKE ALI ČASOVNO NEUSKLAJENOST INFORMACIJ O NOVOSTIH.

NE ODGOVARJAMO ZA NOBENE POŠKODBE, VKLJUČNO S POŠKODBAMI, KI BI NASTALE KOT REZULTAT UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE INTERNETNE STRANI VECZAKRANJ.SI. PRAV TAKO NISMO ODGOVORNI ZA VSEBINO, KI SE NANAŠA NA STRAN VECZAKRANJ, BODISI PREKO NAS ALI PREKO KOGARKOLI DRUGEGA.  

Povezave z drugimi internetnimi strani

Naša internetna stran vam ponuja povezave do internetnih strani drugih lastnikov. Nad vsebino teh strani nimamo nobenega nadzora, zato tudi nismo odgovorni za vsebine, ki jih te strani ponujajo. Ne odgovarjamo za nobene posredne ali neposredne poškodbe ali izgube informacij, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi in prebiranju internetnih strani, ki niso v naši lasti. Kot uporabnik ste pri izbiri drugih internetnih strani, na katere se lahko povežete preko naše internetne strani popolnoma svobodni in v celoti odgovorni sami. VECZAKRANJ ne prevzema nobene odgovornosti za spremembo vsebine ali druge spremembe povezav na druge internetne strani, ki so vam na voljo na naši internetni strani VECZAKRANJ.si.

Nepravilna uporaba internetne strani

Kot pogoj za uporabo internetne strani VECZAKRANJ.si, IZJAVLJATE in se OBVEZUJETESTRANKI VECZAKRANJ, da internetne strani VECZAKRANJ.si ne boste uporabljali v kakršnekoli protizakonite namene ali proti določilom in pogojem, določenim na naši internetni strani. Internetne strani VECZAKRANJ.si ne smete uporabljate v namene, katerih uporaba bi lahko poškodovala, onemogočila, preobremenila ali pokvarila vsebino ali obliko internetne strani VECZAKRANJ.si ali posledično vodila v nezmožnost uporabe te strani drugim uporabnikom. Lahko se zgodi, da preko internetni strani VECZAKRANJ.si ne boste mogli pridobiti ali kljub prizadevanjem dobiti posamezniH materialOV ali informacij, kar pa seveda ni namerno in za to tudi ne odgovarjamo.

Odklanjanje sodelovanja

Kadar ste pri uporabi vsebine internetne strani VECZAKRANJ.si povabljeni k podajanju osebnih podatkov, kot so npr. vaš elektronski naslov, ime in priimek, naslov prebivališča, poštna številka… je odločitev o podajanju tovrstnih informacij povsem vaša in svobodna.  Stranka VEČ ZA KRANJ izrecno izjavlja, da podatki, ki jih boste navedli po lastni želji in izbiri ne bodo preneseni drugam in jih ne bomo uporabljali za druge, razen za informacijske namene.

Otroci, mlajši od 16 let

Če ste mlajši kot 16 let, morate pred pošiljanjem elektronske pošte na ta naslov ali v primeru, ko želite, da vam preko elektronske pošte pošljemo kakršnekoli informacije oz. želite informacije vstaviti sami, pred tem za dovoljenje vprašati vaše starše ali skrbnike.

Zakonitost in sodno varstvo

V primeru zlorabe ali nepravilne uporabe internetne strani, za vse terjatve in tožbe pristojno sodišče v Kranju. ,

Kontakt

Prosimo vas, da v primeru vprašanj, mnenj in predlogov ne oklevate, in nam kadarkoli pošljete elektronsko pošto na elektronski naslov ...

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Pridruži se

Želiš aktivno sodelovati pri spremembah v Kranju,

biti obveščen o pomembnih temah in dogodkih?

 

Preberi več

 

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Podpri nas

V skladu z zakonom lahko lahko donirate del dohodnine. Želite podpreti naše delo? 

 

Preberi več