Donacije

Zakon o političnih strankah dovoljuje doniranje oziroma finančne prispevke političnim strankam SAMO fizičnim osebam. Prispevki posamezne fizične osebe ne smejo v skupnem znesku v koledarskem letu presegati 15.000,00 €.

 

Če prispevki fizične osebe v skupnem znesku v koledarskem letu presegajo višino ene povprečne bruto mesečne plače (1.500,00 €), morajo biti v letnem poročilu stranke navedeni podatki o osebnem imenu in naslovu fizične osebe ter višini skupnega letnega zneska, ki ga je fizična oseba prispevala stranki.

 

Prispevki posamezne fizične osebe v gotovini so v koledarskem letu dovoljeni največ do zneska 50 eurov, višji prispevki v denarju pa morajo biti vplačani prek bank, hranilnic ali drugih pravnih oseb, ki v skladu s predpisi, ki urejajo plačilne storitve, opravljajo plačilne storitve. Pri prispevanju prispevka v gotovini mora fizična oseba poleg višine danega zneska stranki sporočiti tudi podatke o imenu, priimku, EMŠO in naslovu fizične osebe.

 

Od 1. januarja 2014 naprej pravne osebe javnega in zasebnega prava ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati strank.

 

Vse, ki se boste odločili, da finančno podprete prizadevanja stranke Več za Kranj, prosimo, da sredstva nakažete na:

 

Več za Kranj, Pot v Bitnje 24, 4000 Kranj
Transakcijski račun: 03138-1000814265
Davčna številka: 35455551

 

 

Namenitev dela dohodnine za stranko Več za Kranj

Med upravičenci, ki jim lahko namenite donacijo v okviru odmere dohodnine bo od leta 2015 tudi Več za Kranj, zato vas obveščamo tudi o tej možnosti.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) lahko namreč zahtevate, da se do 0,5 % dohodnine nameni tudi za financiranje političnih strank.

 

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko podate kadar koli prek sistema eDavki, lahko pa tudi pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Posameznemu upravičencu lahko namenite 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 0,5%.

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Pridruži se

Želiš aktivno sodelovati pri spremembah v Kranju,

biti obveščen o pomembnih temah in dogodkih?

 

Preberi več

 

Vprašaj, predlagaj...

Pošlji nam svoje vprašanje, sporočilo ali mnenje,

mi bomo poiskali odgovor.

 

Preberi več

 

Podpri nas

V skladu z zakonom lahko lahko donirate del dohodnine. Želite podpreti naše delo? 

 

Preberi več