Image

Kranj, mesto športa in kulture

Kranj je bil vedno športno mesto. V več za Kranj želimo, da ponovno postane najbolj športno/aktivno mesto v regiji, če že ne kar v Sloveniji. Povečati je potrebno vlaganja v boljše pogoje za aktivne športnike. Prav tako pa tudi v pogoje in vzpodbujanje gibanja vseh generacij, predvsem pa otrok in mladine. Aktivni in zdravi prebivalci vseh generacij, z boljšo sposobnostjo za  delo in ustvarjanje so največje bogastvo, ki ga ima Kranj.

01
Obnova tribune in izgradnja sodobnega športnega centra na nacionalni ravni. Investirati v projekt , pridobiti investitorje in nov objekt zaupati sposobnemu menedžerju, ki bo znal »kranjski športni center" tržiti in še naprej razvijati.
02
Finančna in organizacijska podpora za množične športno-rekreativne prireditve in organizatorje oz. izvajalce, ki bodo omogočali množično ukvarjanje s športom.
03
Telovadnice in druge podobne objekte v lasti občini še bolj odpreti šolajoči mladini za vzgojo in ukvarjanje s športi tudi po šolskem pouku. Subvencioniranje prostovoljcev trenerjev, vaditeljev in podobnih kadrov, ki bi v teh objektih za netržno plačilo izvajali te aktivnosti, je prav tako dobra investicija.
04
Kranjski klubi in športna društva. Omogočati delovanje, vlaganje v objekte v lasti občine in njihovo posodabljanje. Jasna merila za koriščenje teh objektov s ciljem, da se pomaga in spodbuja najbolj uspešne in učinkovite klube, jim daje prednost pred ostalimi.
05
V Kranju je potrebno dodatno zgraditi rekreacijske površine; jih povezati med seboj v delujočo celoto in povečati sinergijske učinke.
06
Kolesarska steza proti Besnici, poti za gorsko kolesarjenje, ureditev sprehajalne poti ob Savi, druge sprehajalne in tekaške poti – atraktivne, urejene, označene, objavljene, predvsem za domačine, pa tudi za turiste, fitnes na prostem , adrenalinski park in tako naprej so prave ideje in projekti, ki bodo Kranjčankam in Kranjčanom ponudili še več možnosti za zdrav način življenja.
07
Kranj mora dobiti tudi poseben prostor, ki bo namenjen zabavi in rekreaciji in bo lahko sprejel tudi z večje dogodke, glasbene in športne, podobno kot jih že imajo nekatera slovenska mesta.