Image

Razvoj za vse krajevne skupnosti

Vsi Kranjčanke in Kranjčani si zaslužimo odlično  kakovost življenja in bivanja. Občina nam mora omogočati zadovoljevanje potreb moderne družbe in uresničevanje različnih posebnih interesov v našem  lokalnem okolju, v naši krajevni skupnosti. Mestne, primestne in vaške krajevne skupnosti imajo pri tem različne potrebe in možnosti, zato je naša zahteva do župana in občinske uprave, da posveča enako pozornost vsem delom Mestne občine Kranj in tako skrbi za enakomeren razvoj celotnega Kranja. Tudi ko se odloča o razdeljevanju finančnih sredstev in pomoči strokovnih služb vsem 26-im krajevnim skupnostim, mora vedno upoštevati ti dve načeli. Delitev po politični pripadnosti ali nagrajevanje simpatiziranja ali izkazane podpore trenutnemu vodstvu Kranja, prednost zaradi članstva v sodi danes na smetišče zgodovine.

01
Sredstva, ki so namenjena razvoju krajevnih skupnosti, bomo dali na prioritetno mesto pri sprejemanju proračuna oziroma jih na novo ovrednotili z/dodelili oznako prioritetno po ključu nujnosti in enakomernega razvoja. Pri tem se mora upoštevati posebnosti, ki jih imajo posamezne krajevne skupnosti ter jih na ustrezen način uravnotežiti.
02
V najkrajšem možnem času bomo prilagodili ali spremenili ključ za višino financiranja krajevnih skupnosti s ciljem, da se končno realizirajo najbolj potrebni infrastrukturni in drugi projekti pomembni za razvoj. • Spremenili oziroma okrepili bomo vlogo izvoljenih predstavnikov v svetih krajevnih skupnostih, ki so po našem prepričanju prvi in najpomembnejši predstavniki občank in občanov v lokalnem okolju. Na občinskem nivoju se jim mora v strukturi upravljanja zagotoviti dejanska moč odločanja o najpomembnejših lokalnih zadevah, potrebah, prioritetah …
03
Zagotovili bomo, da bo vsaka krajevna skupnost najprej sama določila prioritetne projekte, ki se bodo financirali iz sredstev po predhodno dogovorjenem ključu financiranja. In ko bodo v krajevni skupnosti realizirali najbolj prioritetni projekt, bodo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev pričeli z realizacijo naslednjega.
04
Zahtevali bomo novo, drugačno sestavo Komisije za Krajevne skupnosti, ki je organ mestnih svetnikov. Tesno jo bomo povezali s Sosvetom za Krajevne skupnosti, ki združuje vse predsednike krajevnih skupnosti. Člani Komisije morajo biti izključno predsedniki krajevnih skupnosti, da bodo lahko preko Komisije uveljavljali neposreden vpliv na oblikovanje predlogov in sklepov, ki bodo dani v odločanje svetnicam in svetnikom v Mestnemu svetu.