Image

Urejena cestna in druga komunalna infrastruktura

Boljše ceste omogočajo hiter pretok prometa do naših ciljev, nudijo tudi  večjo prometno varnost za vse udeležence v prometu, še posebej kolesarje in pešce, zmanjšujejo negativne vplive prometa na okolje. Nenazadnje omogočajo nove trajnostne mobilnosti in uporabe koles za vsakodnevna opravila, kot alternative avtomobilskim prevozom. Več za Kranj  bo vedno podprl,  nadaljeval ali končal vse projekte, ki so za Kranj koristni, ne glede na to kdo je  avtor ali pobudnik projekta in to v okviru veljavne finančne sheme in proračunskih zmožnosti.

01
Posodobitev cestne in komunalne infrastrukture v vseh krajevnih skupnostih. Z izboljšanjem infrastrukture in prometnih povezav bomo približali prebivalce glavnim transportnim potem, avtocesti, železniški in avtobusni postaji …
02
Ureditev vprašanja parkirnih mest na področju celotne občine. Gradnja parkirnih hiš, postavitev montažnih parkirišč, izkoristiti vse možne širitve obstoječih parkirišč…
03
Ureditev parkirnih con na področju vseh mestnih krajevnih skupnosti. Na podlagi znanih potreb krajevnih skupnosti bomo pripravili popis najbolj kritičnih točk in območij. V sodelovanju s sveti krajevnih skupnosti bomo določi prioritete in v občinskem proračunu zagotovili znatno večja sredstva za te namene.
04
Zavzemali se bomo za realizacijo infrastrukturnih projektov, ki rešujejo zastoje, ki nastajajo ob prometnih konicah, odpravljajo nevarnosti oziroma ogrožena življenja zaradi prevelikih hitrosti oziroma slabe infrastrukture.
05
Zavzemali se bomo za izgradnjo sodobne avtobusne postaje na lokalni lokaciji na idealni lokaciji, ki bo prebivalkam in prebivalcem vaških, primestnih in mestnih krajevnih skupnosti omogočila višjo kakovost javnega prevoza, boljšo pretočnost transporta in zmanjšala obremenitve v okolici.